Published: 2017-09-30

Use of AMI meters in the process of low voltage grid optimization

K. Dobrzyński, Z. Lubośny, J. Klucznik, S. Noske, D. Falkowski

58-63

Issues of Reactive Power Management in Distributed Energy Sources

P. Pijarski, P. Kacejko, K. Gałązka, M. Gryniewicz-Jaworska

176-181