Theoretical Wave Power Potential Alongside the Klaipeda Seaport Breakwaters

Main Article Content

E. Kasiulis, L. Šilinis

AbstractDzięki korzystnemu położeniu geograficznemu port morski w Kłajpedzie i jego falochrony mogą w przyszłości okazać się odpowiednim miejscem na litewski konwerter energii fal. Po pierwsze jest to najdalej wysunięty na północ, niezamarzający port wschodniego Bałtyku. Po drugie zachodnie wiatry i ich długie rozbiegi wzbudzają tutaj jedne z najwyższych fal na Morzu Bałtyckim. Dostępne wieloletnie (1970–2010) obserwacje wysokości fali, prowadzone w przybrzeżnej stacji hydrometeorologicznej w Kłajpedzie, wykorzystano jako wstępne dane, które pozwoliły na określenie wieloletnich średnich miesięcznych wysokości fal i średnich sezonowych wysokości fal w latach projektowania. Wykorzystanie tych wysokości fal jako warunków przybrzeżnych w modelu numerycznym fal morskich MIKE 21 NSW umożliwiło ocenę czasowego rozkładu teoretycznego energetycznego potencjału fal wzdłuż falochronów w porcie morskim w Kłajpedzie, z uwzględnieniem różnych kierunków propagacji fal. Stwierdzono, że w okresie jesienno-zimowym teoretyczny potencjał energetyczny fal może być kilkakrotnie wyższy niż w okresie wiosenno- -letnim, a strata energii strumienia fali jest najmniejsza, gdy fale zdążają z kierunku południowo-zachodniego wzdłuż falochronu południowego portu morskiego w Kłajpedzie.
 Article Details

How to Cite
E. Kasiulis, L. Šilinis. (2018). Theoretical Wave Power Potential Alongside the Klaipeda Seaport Breakwaters. Acta Energetica, (01), 83–87. https://doi.org/10.52710/ae.110
Section
Articles

References

Torre-Enciso Y. et al., “Mutriku wave power plant: from the thinking out to the reality”, in Proc. EWTEC ’09, Southampton 2011.

Boccotti P., “Comparison between a U-OWC and a conventional OWC”, Ocean Eng., Vol. 37, 2007, pp. 799–805.

Boccotti P., “Design a breakwater for conversion of wave energy into electrical energy”, Ocean Eng., Vol. 51, 2012, pp. 106–118.

Arena F. et al., “A small scale field experiment on a U-OWC (REWEC3)”, in Proc. EWTEC ’13, Aalborg 2013.

Kasiulis E., Punys P., Kofoed J.P., “Assessment of theoretical near-shore wave power potential along the Lithuanian coast of the Baltic Sea”, Renew. Sust. Energ. Rev., Vol. 41, 2015, pp. 134–142.

Falcão A.F.O., Henriques J.C.C., “Oscillating-water-column wave energy converters and air turbines: A review”, Renew. Sust. Energ. Rev., Vol. 85, 2016, pp. 1391–1424.

Vicinanza D. et al., “Innovative rubble mound breakwaters for overtopping wave energy conversion”, Coast. Eng., Vol. 88, 2014, pp. 154–170.

Contestabile P. et al., “Economic assessment of overtopping breakwater (OBREC): a case study in Western Australia”, Sustainability- Basel, Vol. 9, 2017, pp. 1–28.

Young I.R., “Wind Generated Ocean Waves”, 1st ed., Bhattacharyya R., McCormick M.E., Ed., Oxford, Elsevier, 1999.

Hogben N., Dacunha N.M., Oliver G.F., “Global Wave Statistics”, London, British Maritime Technology, 1986.

Lepparanta M., Myrberg K., “Physical Oceanography of the Baltic Sea”, Chichester, Springer, 2009.

Feistel R., Nausch G., Wasmund N., “State and Evolution of the Baltic Sea, 1952–2005. A Detailed 50-year Survey of Meteorology and Climate, Physics, Chemistry, Biology, and Maritime Environment”, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2008.

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 2017 [online], www.ecmwf.int.