Published: 2018-12-31

Management System for a Transformer Substation with Energy Storage

P. Angielczyk, Ł. Sosnowski, A. Kołtun, M. Rup, Ł. Sapuła

27-34

System do zarządzania stacją transformatorową z magazynem energii

P. Angielczyk, Ł. Sosnowski, A. Kołtun, M. Rup, Ł. Sapuła

34-40

The Power Substation Smart Management SSC System as a Smart Grid Element

P. Wlazło, R. Przybysz, K. Broda, M. Rup, A. Kołtun, G. Wojtaś

47-52

Assessing the Intangibles: Socioeconomic Benefits of Improving Energy Efficiency

H. Bartoszewicz-Burczy, R. J. Baumgartner, T. Fawcett, M. M. C. Fritz, G. Killip

99-104