Expected Range of Cooperation Between Transmission System Operators and Distribution System Operators After Implementation of ENTSO-E Grid Codes

Main Article Content

Tomasz Pakulski, Jarosław Klucznik

Abstract

The authors present the prospects of cooperation between transmission system operators (TSO) and distribution system operators (DSO) after entry into force ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) grid codes. New areas of DSO activities, associated with offering TSO aggregated services for national power system regulation based on the regulation resources connected to the distribution grid, and services on the distribution system level as part of the creation of local balancing areas (LBA) are presented. The paper also presents the possibilities of providing ancillary services by different types of distributed generation sources in the distribution network. The LBA concept, which involves integrated management of local regulation resources including generation, demand, and energy storage is described. The options of the renewable energy sources (RES) using for voltage and reactive power control in the distribution network with the use of wind farms (WF) connected to the distribution system are characterized.

Article Details

How to Cite
Tomasz Pakulski, Jarosław Klucznik. (2015). Expected Range of Cooperation Between Transmission System Operators and Distribution System Operators After Implementation of ENTSO-E Grid Codes. Acta Energetica, (02), 14–23. Retrieved from https://www.actaenergetica.org/index.php/journal/article/view/424
Section
Articles

References

ENTSO-E Network Code on Demand

Connection, grudzień 2012.

ENTSO-E Network Code on Operational

Security, luty 2013.

ENTSO-E Network Code on Operational

Planning and Scheduling, marzec 2013.

ENTSO-E Network Code on Load-

Frequency Control and Reserves, czerwiec

Delfanti M., Galliani A., Olivieri V., The

new role of DSOs: Ancillary Services

from RES towards a local dispatch, Cired

Workshop, Rzym, czerwiec 2014.

Stromsather J., Costa Rausa C.F., Mallet P.,

EvolvDSO, New and evolving DSO role

for efficient DRES integration in distribution

networks, Cired Workshop, Rzym,

czerwiec 2014.

Ahmadi A.R. i in., Technical and economical

impacts of active network management

on transmission system operation,

Cired Workshop, Rzym, czerwiec 2014.

Wrocławski M., Lokalne obszary

bilansowania, Energia Elektryczna,

październik 2012.

Czyżewski R., OZE. Czy system

jest gotowy?, Centrum Strategii

Energetycznych, czerwiec 2013.

Wierzbowski M., Aktywne zarządzanie

pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją

rozproszoną, Energia Elektryczna,

luty 2013.

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.,

Metodyka wykorzystania usług regulacyjnych

świadczonych przez generację

rozproszoną przy planowaniu rozwoju

sieci SN, Acta Energetica 2014, nr 2/19.

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.,

Możliwości świadczenia usług regulacyjnych

przez generację rozproszoną, Acta

Energetica 2014, nr 2/19.

Kaliś H., Zarządzanie redukcją obciążenia.

Świadczenie usług systemowych

przez przemysłowych odbiorców energii

elektrycznej w aspekcie zapisów kodeksu

sieci ENTSO-E, Czeladź, 2013.

Andruszkiewicz J., Uzupełnianie prawa

europejskiego. Kodeksy sieciowe, Energia

Elektryczna 2013, nr 3.

Kołodziej D., Klucznik J., Wykorzystanie

farm wiatrowych do regulacji napięcia

i mocy biernej na przykładzie węzła

Dunowo, Acta Energetica 2014, nr 1.

http://www.ure.gov.pl/.

http://www.pse.pl/.

https://www.entsoe.eu/.