Proposed Amendments to Reactive Energy Billing

Main Article Content

Artur Wilczyński, Paweł Bućko

Abstract

This paper describes possible amendments to the rules of reactive energy billing in the tariffs in Poland. Modifications in the tariffs to improve their motivational function for distribution system users are identified as the most expedient. New problems arising from distributed generator operations are also indicated. A billing method that can be effectively implemented at the occurrence of distorted voltage and current waveforms is discussed.

Article Details

How to Cite
Artur Wilczyński, Paweł Bućko. (2016). Proposed Amendments to Reactive Energy Billing. Acta Energetica, (02), 209–218. Retrieved from https://www.actaenergetica.org/index.php/journal/article/view/389
Section
Articles

References

Borecki J., Wilczyński A., Rozliczenia

użytkowników za pobieraną energię

bierną w warunkach występowania

odkształconych przebiegów napięć

i prądów, Elektroenergetyka 2005, nr 2.

Borecki J., Wilczyński A., Metoda rozliczania

odbiorców za pobór energii biernej

w warunkach występowania odkształconych

przebiegów napięć i prądów,

XI Konferencja Naukowo-Techniczna

nt. „Rynek energii elektrycznej:

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

w strukturze Unii Europejskiej” REE 2005,

Politechnika Lubelska.

Borecki J., Wilczyński A., Badanie struktury

taryfy za energię z uwzględnieniem

mocy biernej pod kątem stymulowania

zachowania użytkowników energii elektrycznej,

Projekt Badawczy Zamawiany

nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeństwo

elektroenergetyczne kraju”, zadanie 7,

temat 7.1, punkty: 7.1.3.D i E, Politechnika

Wrocławska, Instytut Energoelektryki,

Wrocław 2008.

Bućko P., Badanie struktury taryfy za

energię z uwzględnieniem mocy biernej

pod kątem stymulowania zachowania

użytkowników energii elektrycznej,

Projekt Badawczy Zamawiany nr

PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeństwo

elektroenergetyczne kraju”, zadanie 7,

temat 7.1, punkt: 7.1.3.D, Politechnika

Gdańska, Katedra Elektroenergetyki,

Gdańsk 2007.

Budeanu C.J., Puissances reactives et

fictives. Publicationde I’Instytut National

Roumain pour I’Etude de Amenagment

et de I’Utilisation des Sources d’Energie,

Bucurest 1927.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

i Pracy z 20 grudnia 2004 roku w sprawie

szczegółowych warunków przyłączenia

podmiotów do sieci elektroenergetycznych,

ruchu i eksploatacji tych sieci,

Dz. U. nr 2 z 2005 roku, poz. 6.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego, Dz. U. nr 93

z 2007 roku, poz. 623.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią

elektryczną, Dz. U. nr 189 z 2011 roku,

poz. 1126.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 27 kwietnia 2012 roku zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

Dz. U. z 2012 roku, poz. 535.

Szczerba Z., Czy pomiar energii biernej

ma sens?, Zeszyty Naukowe Politechniki

Gdańskiej 2000, nr 86(583).