Balancing the Unbalanced Supply of Generation Sources – Additional Costs in a Competitive Energy Market

Main Article Content

Tomasz Rubanowicz, Zbigniew Prondziński

Abstract

Trade balancing of balancing mechanism units entails additional costs of electricity purchases for consumers’ own needs. Trading companies constantly look for effective tools to reduce the costs of their operations in the electricity market through supply or demand management. Balancing the unbalanced supply of generation sources refers not only to the area of balancing market settlements, but also to changes in the demand for electricity from the wholesale market in a longer time horizon. The imbalance of supply or demand is defined as a deviation resulting from a change in the power output of various generation sources in the local market, and a change in power consumption by customers compared to its earlier forecast. Two areas (periods) must be distinguished as parts of a balancing mechanism unit’s balancing, i.e. balancing of changing long-term prediction of demand for electricity with generation sources output, and balancing of short-term (daily) prediction and the actual output of generation sources. In the balancing process a variety of generation and load units available on the local market is utilised. The paper discusses the costs of balancing arising for trading companies, and presents a conceptual possibility of a balancing mechanism unit’s balancing taking into account renewable energy sources selected from the local market.

Article Details

How to Cite
Tomasz Rubanowicz, Zbigniew Prondziński. (2016). Balancing the Unbalanced Supply of Generation Sources – Additional Costs in a Competitive Energy Market. Acta Energetica, (02), 175–185. Retrieved from https://www.actaenergetica.org/index.php/journal/article/view/386
Section
Articles

References

Trieb F., Müller-Steinhagen H., Sustainable

Electricity and Water for Europe, Middle

East and North Africa, EU-MENA

Cooperation for Sustainable Electricity

and Water, Springer-Verlag, październik

, s. 205–219.

Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku, Prawo

energetyczne, Dz. U. z 1997 roku, nr 54,

poz. 348.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego, Dz. U.

z 2007 roku, nr 93, poz. 623, z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 31 października 2007 roku zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

Dz. U. z 2007 roku, nr 207, poz. 1497

i 1498.

Horodko K., Sztuba W., Analiza scenariuszy

rozwoju polskiej energetyki odnawialnej,

Raport TPA Horwath, Polskie

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,

sierpień 2013, Warszawa.

Praca systemu elektroenergetycznego

w przypadku ekstremalnych wahań generacji

wiatrowej, Enertrag AG, Polskie

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,

styczeń 2008.

Rogulski M., Smolira K., Korekta

programów jednostek wytwórczych

na przykładzie rynku z rozproszonym

zapotrzebowaniem na energię elektryczną,

Systems Journal of Transdisciplinary

Systems Science, Politechnika

Warszawska 2004.

Toczyłowski E., Karpuk R., Planistyczne

i rozliczeniowe bilansowanie pozycji

handlowych odbiorców rynku energii

elektrycznej, Rynek Energii 2014,

nr 6 (115).

Bogalecka E., Rubanowicz T., Neuronowy

model mocy farmy wiatrowej, Mechanik

, s. 579–586.

Rubanowicz T., Prondziński Z.,

Zryczałtowana usługa operatora

handlowo-technicznego na potrzeby

rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce,

Acta Energetica 2014, nr 2/19, s. 140–148.

Ustawa z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych

źródłach energii, Dz. U. z 2015 roku,

poz. 478.

Centrum Informacji o Rynku Energii

[online], (http://www.cire.pl).

Ernst B., Reyer F., Vanzetta J., Wind

power and photovoltaic prediction tools

for balancing and grid operation, RWE

Transportnetz Strom GmbH, Germany,

CIGRE, lipiec 2009, s. 1–9.

Wrocławski M., Lokalne obszary bilansowania,

Energia Elektryczna, październik

, Energa-Operator SA.

Midera A., Aktywny odbiorca energii elektrycznej

na rynku bilansującym w Polsce,

PSE SA, Elektroenergetyka 2011, nr 4 (10).