GIS and AMI Systems as Sources of Data to Improve Grid Operation Efficiency, the Results of a Pilot Study

Main Article Content

Sławomir Noske, Dominik Falkowski

Abstract

New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into the potential for reducing technical losses in a low voltage grid through reconfiguration and optimisation of the grid operating system. By using data from LV grid monitoring systems and modern computational methods a significant reduction of the technical losses in LV grids can be achieved with no additional capital expenditures on grid development.

Article Details

How to Cite
Sławomir Noske, Dominik Falkowski. (2016). GIS and AMI Systems as Sources of Data to Improve Grid Operation Efficiency, the Results of a Pilot Study. Acta Energetica, (02), 156–165. https://doi.org/10.52710/ae.384
Section
Articles

References

Wizja wdrożenia sieci inteligentnej

w ENERGA-OPERATOR SA w perspektywie

do 2020 roku, Gdańsk 2011.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności

energetycznej.

Załącznik do uchwały nr 202/2009

Rady Ministrów z dnia 10 listopada

roku, Polityka energetyczna Polski

do 2030 roku.

Noske S., Wawrzyniak M., Półwysep

Helski – pilotażowy projekt sieci inteligentnych,

Acta Energetica 2014, nr 4/21,

s. 91–96.

Falkowski D., Noske S., Helt P.,

Monitorowanie, pomiary w sieciach inteligentnych

– projekt pilotażowy Smart

Grid na Półwyspie Helskim, materiały

konferencyjne, VI Konferencja Naukowo-

Techniczna „Straty energii elektrycznej

w sieciach elektroenergetycznych”, Rawa

Mazowiecka 2014.

Noske S., Helt P., Możliwości redukcji strat

sieciowych dzięki optymalizacji układu

pracy sieci, materiały konferencyjne, VI

Konferencja Naukowo-Techniczna „Straty

energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”,

Rawa Mazowiecka 2014.

Falkowski D. i in., Doświadczenia z wdrażania

modułu obliczeń technicznych dla

sieci SN i nN, materiały konferencyjne,

VI Konferencja Naukowo-Techniczna

„Straty energii elektrycznej w sieciach

el ekt roenerge tycznych”, Rawa

Mazowiecka 2014.