Evaluation of the Complementarity of Wind Energy Resources, Solar Radiation and Flowing Water – a Case Study of Piła

Main Article Content

Jakub Jurasz, Adam Piasecki

Abstract

The paper analyses the complementarity of electrical energy yield, using a multiannual, monthly and daily approach, for a small hydroelectric power station, wind turbine and photovoltaic plant. The results obtained point to the existence of a strong negative correlation between the solar industry and the wind industry from the perspective of monthly changes. The energy yield generated by a hydroelectric power station is significantly correlated with the generation yield of wind sources. When considering a multiannual perspective, the existence of a correlation between small-scale water and solar power plants was identified. The conclusions of this study may serve as vital rationales when planning the contribution of these sources to the Polish National Power System (KSE).

Article Details

How to Cite
Jakub Jurasz, Adam Piasecki. (2016). Evaluation of the Complementarity of Wind Energy Resources, Solar Radiation and Flowing Water – a Case Study of Piła. Acta Energetica, (02), 98–106. https://doi.org/10.52710/ae.378
Section
Articles

References

Jurasz J., Mikulik J., Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, red. Kotowski A., Piekarska K., Kaźmierczak B., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

Kleissl J., Solar Energy Forecasting and Resource Assessment, Waltham: Academic Press (Elsevier) 2013.

Rocznik Hydrologiczny 1994, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Solar Energy Services for Professionals, www.soda-pro.com.

Global Modeling and Assimilation Office, www.gmao.gfsc.nasa.gov.

Majewski G., Nasiłowska B., Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie), Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2011, nr 51, s. 61–71.

Notton G., Diaf S., Stoyanov L., Hybrid Photovoltaic / Wind Energy Systems For Remote Locations, Energy Procedia 2011, Vol. 6, s. 666–677.

Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Kraków – Warszawa 2010.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Budowa II obwodu farmy wiatrowej Margonin Wschód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, www.margonin.pl.

www.ew.koronowo.pl.

Lenarczyk J., Wynik sezonowych badań wydajności energetycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 668 W, Problemy Inżynierii Rolniczej 2013, z. 1, s. 151–161.

Ceran B., Sroka K., Performance Analysis of a Hybrid Generation System of Wind Turbines, Photovoltiac Modules, and a Fuel Cell., Acta Energetica 2015, nr 2/23, s. 36–42, DOI:10.12736/ isnn.2300-3022.2015204.

www.pse.pl.

Duraczyński M., Badanie i analiza energii wiatru dla potrzeb energetyki w Polsce Południowo-Wschodniej, praca doktorska, AGH w Krakowie, Kraków 2012/2013.