Issues of Estimating the Maximum Distributed Generation at High Wind Power Participation

Main Article Content

Krzysztof Dobrzyński

Abstract

This paper presents the methods of estimating the maximum power that can be connected to the power system in distributed generation sources. Wind turbine generator systems (WTGS) were selected as the subject for analysis. Nonetheless, the considerations presented in this paper are only general and also apply to other types of power sources, including the sources that are not considered part of distributed generation.

Article Details

How to Cite
Krzysztof Dobrzyński. (2016). Issues of Estimating the Maximum Distributed Generation at High Wind Power Participation. Acta Energetica, (02), 85–97. https://doi.org/10.52710/ae.377
Section
Articles

References

Bajor M., Bezpieczna praca systemu o ograniczonych zdolnościach przesyłowych w sytuacji wysokiej generacji wiatrowej, Konferencja „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Politechnika Gdańska, Jurata 2011.

Dobrzyński K., Metodyka szacowania maksymalnej generacji rozproszonej ulokowanej w elektrowniach wiatrowych, rozprawa doktorska, Gdańsk 2012.

Dobrzyński K., Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym, Gdańsk 2014.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. U. WE L 140 z 5.6.2009.

Kacejko P., Machowski J., Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych, Warszawa 1993.

Kacejko P., Pijarski P., Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines, Acta Energetica 2013, nr 1/14.

Kacejko P., Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Lublin 2004.

Kundur P., Power system stability and control, McGraw-Hill 1994.

Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa 2006.

Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa 2009.

Lubośny Z., Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych, Warszawa 2013.

Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2015 r. poz. 478.