Experimental Study of Higher Harmonics Content in Street Lighting System Current

Main Article Content

Kazimierz Bieliński, Sławomir Cieślik

Abstract

Due to energy efficiency improvement requirements, street lighting system operators tend to reduce the electricity consumed by the lights themselves, and also minimize losses in the system. Smart lighting control systems are commonly used for this purpose. An important aspect of electricity power and quality issues is the higher harmonics content in street lighting system current, which was the subject of experimental research the results of which were presented in this paper.

Article Details

How to Cite
Kazimierz Bieliński, Sławomir Cieślik. (2022). Experimental Study of Higher Harmonics Content in Street Lighting System Current. Acta Energetica, (02), 45–59. https://doi.org/10.52710/ae.374
Section
Articles

References

Bieliński K., Monitorowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie energią, Rynek Energii 2012, nr 6, s. 10–14.

Bieliński K., Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego, Zarządzenie Energią i Teleinformatyka ZET 2015, Matematyka i Studia, KAPRINT, Lublin, s. 39–47.

Norma PN-EN 13201 (1–4): 2007, Oświetlenie dróg, PKN Warszawa 2007.

Czapp S., Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą, Acta Energetica 2009, nr 1, s. 25–40.

Czapp S., Efektywność energetyczna urządzeń oświetleniowych a jakość energii elektrycznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2012, nr 31.

Maciążek M., Pasko M., Wybrane metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć, Elektronika 2010, r. 51, nr 2, s. 9–14.

Cieślik S., Boniewicz P., Wpływ wyższych harmonicznych napięcia na pracę odbioru zasilanego przez transformator, Materiały XVI Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”, Poznań 2013, s. 28–31.

P N - E N 6 1 0 0 0 - 3 - 2 : 2 0 0 7 , Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), część 2–3: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).