Conceptual Introduction to Smooth Control of Active Power for Thermal Power Units Operating in National Power System

Main Article Content

M. Lipiński, W. Fennig, T. Mączka1, E. Ziaja

AbstractOpisano powszechnie stosowane tryby pracy bloków cieplnych („prowadzący kocioł” i „prowadząca turbina”) wykorzystywane do automatycznej regulacji mocy czynnej w elektrowniach pracujących w KSE. Omówiono zarówno wady, jak i zalety obu trybów pracy. Przedstawiono nowatorską koncepcję tzw. łagodnej regulacji mocy czynnej, opartą na tworzeniu w czasie rzeczywistym grupy złożonej z kilku bloków pracujących jako całość (wieloblok) w omówionych trybach pracy, z przewagą trybu wiodący kocioł. Jak wykazały prace wstępne i symulacje, przedstawione nowatorskie podejście do regulacji grupą bloków (pracującą na wspólne szyny) spełnia wymagania dotyczące dokładności regulacji mocy czynnej wymaganej przez operatora systemu przesyłowego (Polskie Sieci Energetyczne – PSE). Ponadto wykonane analizy i symulacje wskazują, że zastosowanie tej regulacji pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków występujących przy obecnie stosowanej regulacji indywidualnej dla każdego bloku (bloki pracują indywidualnie w trybie „prowadzącej turbiny”). Proponowane rozwiązanie ograniczy liczbę wymaganych procesów regulacji i zlikwiduje znaczną część zakłóceń bloku, nie przenosząc ich do systemu elektroenergetycznego. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania będzie skutkować ograniczeniem ilości spalanego paliwa, zmniejszeniem emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz wydłużeniem czasu eksploatacji urządzeń cieplnych i ciśnieniowych bloków.
 Article Details

How to Cite
M. Lipiński, W. Fennig, T. Mączka1, E. Ziaja. (2018). Conceptual Introduction to Smooth Control of Active Power for Thermal Power Units Operating in National Power System. Acta Energetica, (03), 15–25. Retrieved from https://www.actaenergetica.org/index.php/journal/article/view/120
Section
Articles

References

Ziaja E. et al., “Active power termal energetic units smooth control”, Energetyka, No. 12/2011, pp. 794–798.

Institute of Power Systems Automation Ltd Wrocław – Poland, “The method of automatic control of active power and frequencies of thermal power units”, patent, exclusive rights UP RP No. 219712, Publication date BUP 2012.

“Reception measurements report of primary, secondary control systems, with Y1 (Y1i) signal and tripod with Y0 or using BPP signal on block 5 at Dolna Odra Power Plant”, documentation no 68/ ZC/2011, Power Research & Testing Company „ENERGOPOMIAR” Ltd, March 2011.

“Reception measurements report of primary, secondary control systems, with Y1 (Y1i) signal and tripod with Y0 or using BPP signal on block 2 at Dolna Odra Power Plant”, documentation no 241/ ZC/2011, Power Research & Testing Company „ENERGOPOMIAR” Ltd, October 2011.

Staszałek K., Stanek R., “Monitoring of operating conditions of boilers of 200 MW power units to assess the impact of cycle load on the technical condition of selected components and construction nodes”, Energetyka, No 12/2016 (750), pp. 800–804.

Grzesiczek E., Rajca S., “Damage caused by flexible operation and long standstills of turbine sets” Energetyka, nr 12/2016 (750), pp. 804–807.

Kordyaczny H., Śpiewak I., “Modern flue gas denitrification technologies for power industry and other industrial branches vs changing environmental regulations”, Energetyka, No 12/2016 (750), pp. 723–727.

Regulation of the Minister of the Environment of 4 November 2014 on emission standards for certain types of installations, sources of fuel combustion and devices for incineration or co-incineration of waste. Dz.U. 2014 poz. 1546 [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001546 [access: 5.11.2018].

“Best Available Techniques (BAT). Reference Document for Large Combustion Plants Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)”, JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau Final Draft, June 2016 [online], http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf [access: 5.11.2018].

Kuliński W., Tomkiewicz R., “The group power regulator with the economical load distribution function (ERO)”, Energetyka, No 12/1996, pp.693–696.

“Modernization of ARCZ controller (RTM-4) system for regulating the generated power on the power plant”, documentation No 2875-P-3, Institute of Power Systems Automation Ltd Wrocław – Poland, July 2016.